Anders Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:7 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 5 juni 1903 - 12 oktober 1914
Hårderup 6:6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 5 juni 1903 - 12 oktober 1914
Hårderup 6:5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 december 1889 - 5 juni 1903
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 december 1951 - 3 februari 1964
Hårderup 1:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 december 1951 -5 februari 1964