Anders Persson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:2 (avregistrerat nummer) 16 januari 1901 - 2 april 1909

Anders Persson var född den 18 juni 1862 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Per Mårtensson och hans hustru Hanna Persson. Anders var ogift och han brukade gården under perioden 1901 till 1909 men han bor kvar i Vallarum nr 8 fram till 1930 då han flyttar till Fränninge nr 23 och står skriven som jordbruksarbetare. Han bor kvar i Fränninge nr 23 fram till sin död den 3 april 1941.

Bouppteckning efter Anders Persson som avled på Vallarum nr 8 den 3 april 1941.