Anders Persson och Maria Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:6 (avregistrerat nummer) 20 maj 1938 - 14 mars 1941
Hovdahusen 1:4 (avregistrerat nummer) 2 april 1934 - 14 mars 1941
Hovdahusen 1:2 (avregistrerat nummer) 2 april 1934 - 14 mars 1941