Välj en sida

Anders Persson och Kersti Nilsdotter (Fränninge nr 29)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 35:1 (aktuellt nummer) 22 augusti 1859 - 4 februari 1892
Fränninge 29:24 (aktuellt nummer) 1 augusti 1871 - 4 november 1882
Fränninge 29:23 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1871 - 4 november 1882
Fränninge 29:22 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1871 - 4 november 1882
Fränninge 29:3 (aktuellt nummer) 22 augusti 1859 - 5 november 1895

Anders Persson var född den 1 december 1823 i Fränninge och han var son till Pehr Nilsson och hans hustru Elna Andersdotter i Fränninge. Anders gifte sig med Kersti Nilsdotter som var född den 24 juni 1820 i Fränninge. Kersti var dotter till Nils Svensson och hans hustru Sissa Ingemarsdotter i Fränninge. Anders och Kersti kom till Fränninge 29 ifrån Fränninge 23 1858 och man ägde gården till att fram 1895 och då hade Anders avlidit den 12 oktober 1893 och Kersti hade avlidit den 18 november 1894.