Anders Persson och Karna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:5 (avregistrerat nummer) 18 mars 1911 – 18 augusti 1917

Anders Persson föddes i Vallarum den 10 april 1861 och var son till Pehr Andersson och hans hustru Bengta Persdotter på Vallarum nr 4. Anders gifter sig med Karna Persson född i Lövestad och var dotter till husmannen och snickaren Per Arvidsson och hans hustru Ingar Henriksdotter som bodde i Ryd nr 2 i Lövestads socken. Karna var född den 13 augusti 1865. Anders Persson avlider den 22 maj 1917 i Hårderup utav kräfta. Karna Persson bor kvar i
Hårderup fram till 1922 då hon flyttar till Fränninge nr 32 där dottern Ida med familj flyttat. I kyrboken står noterat “I laga ordning har Axel erkänt sig vara fader till ogifta tjänarinnan Anna Liljedals i Revinge 11,utom äktenskapets son Kurt Axel Verner född 2 september 1927. Skiljsmässa lär förestå.” Anders flyttar till Harlösa den 18 november 1927 med Ida och barnen flyttar till Fränninge nr 10 dit moder redan flyttat 1922. Där är också noterat att äktenskapet med Axel Karlsson blev upplöst den 12 februari 1929 efter domstolsbeslut.

Fotograf okänd

Här tovan ses ett foto av Karna Persson född 13 augusti 1865 sittande ute i trädgården. Karna och maken Anders bodde på Hårderup nr 5.

Bouppteckning efter Anders Persson som avled i Hårderup nr 8 den 22 maj 1917.

Den 18 augusti 1917 förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Anders Persson från nr 8 Hårderup som avled den 22 maj 1917 och efterlämnade såsom arvtagare hustrun, änkan Karna Persdotter samt makarnas under äktenskapet född dotter Ida Andersdotter. I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/36 mantal Hårderup nr 8 till taxeringsvärdet på 2 500 kr. tillgångarna uppgick till 4 013 kr medan skulderna uppgick till 1 879 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 134 kr.

Bouppteckning efter Karna Persson som avled i Fränninge den 20 januari 1945.

Den 23 februari 1945 förrättades bouppteckning efter änkan Karna Persson i Fränninge, vilken född den 13 augusti 1865 avled den 20 januari 1945 och efterlämnade såsom dödsbodelägare dottern Ida Karlsson i Fränninge. I bouppteckningen upptogs fastigheten Fränninge 39:1 enligt lagfartsbevis den 11 maj 1929 och upptogs till taxeringsvärdet på 1 000 kr. Tillgångarna uppgick till 3 208 kr och dom enda skulderna som fanns var begravningskostnader på 350 kr. Behållningen i bouppteckningen var 2 858 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Ida Beatafödd 18 december 1892 i Hårderup. Avled 23 december 1892 i Hårderup, endast fem dagar gammal.
Idafödd 23 januari 1896 i Brandstad. Gifter sig den 22 december 1917 med arbetaren Axel Karlsson född i Billeberga den 2 augusti 1893. Får även en dotter, Vera Margit Viveca född 27 januari 1918, innan familjen flyttar till Benestad den 27 oktober 1919. Ida Karlsson skiljer sig den 12 februari 1929. Hon är senare bosatt på Bäckavägen 10 A i Eslöv och hon avlider den 19 september 1980.