Anders Persson och Ingrid Rosenqvist

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:39 (avregistrerat nummer) 6 april 1912 - 9 maj 1947
Starrarps Ora 1:44 (avregistrerat nummer) 6 april 1912 - 9 maj 1947
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 9 mars 1903 - 9 maj 1947
Starrarps Ora 1:25 (avregistrerat nummer) 9 mars 1903 -9 maj 1947
Starrarps Ora 1:24 (avregistrerat nummer) 9 mars 1903 -9 maj 1947
Starrarps Ora 1:23 (avregistrerat nummer) 9 mars 1903 - 9 maj 1947

Anders Persson var född den 22 februari 1874 i Andrarum och han var son till åbon på Andrarum nr 8 Per Andersson och hans hustru Anna Olsdotter. Anders gifte sig den 14 mars 1903 med Ingrid Rosenqvist född den 21 maj 1879 i Tolånga och hon var dotter till åbon på Eggelstad nr 7 i Tolånga JohanOlsson och hans hustru Anna Persdotter. Familjen kom till Starrarps Ora från Andrarum den 15 juli 1903. Familjen är senare bosatt på Västerstad 23:6 och där Anders avlider den 28 april 1960. Ingrid är senare bosatt på Västerstad 8:81 och där hon avlider den 26 juni 1967.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Jordbruksräkningen 1944 visar att Anders Persson ägde flera fastigheter och att dom arrenderades ut
till Ivan Johansson som brukade markerna. Fastigheterna omfattade totalt 12 hektar mark varav 10 hektar var åkermark och 2 hektar var ängsmark. Fastigheten ägde inga egna jordbruksmaskiner utan man hyrde eller lånade maskiner. Vatten och avlopp var installerat i boningshuset och vatten var även indraget i stallarna. Elektricitet fanns installerat för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Alfredfödd den 3 januari 1904 i Starrarps Ora. Han flyttar till Bårlöv 1922 och till Tjörnarp 1929. Nils Alfred gifte sig men han skiljde sig den 16 juni 1938 och han var bosatt på Fågelbacksgatan 11 A i Malmö och där han senare avlider den 21 september 1986.
Anna Valborgfödd den 1 maj 1907 i Starrarps Ora. Hon flyttar till Västerstad 1926. Anna Valborg Andersson gifter sig den 6 juli 1926 med Otto Justus Andersson född den 29 december 1901 i Östra Kärrstorp. Familjen är bosatt på Västerstad nr 8 och där Otto justus avlider den 1 maj 1977. Anna Valborg bor kvar på nr 8 i västerstad fram till sin död den 30 juni 1989.
Ester Sofiafödd den 16 februari 1916 i Starrarps Ora. Ester Sofia Johansson gifter sig den 16 april 1938 i Fränninge med John Ferdinand Johansson som var född den 3 april 1906 i Västerstad. Familjen är bosatt i Osby Postl 710 i Hörby och där Johan Ferdinand avlider den 21 januari 1976. Senare är Ester Sofia bosatt på Farhult i Jonstorp och där hon avlider den 28 oktober 2010.
Gösta Ernfridfödd den 7 februari 1922 i Starrarps Ora. Gösta Ernfrid Andersson gifte sig och familjen var bosatt i Eslöv och där Gösta Ernfrid avlider den 14 november 2008.