Anders Persson och Ingar Persson / Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:7 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 oktoebr 1914 - 15 december 1932
Hårderup 6:7 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 november 1898 - 5 juni 1903
Hårderup 6:6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 oktoebr 1914 - 15 december 1932
Hårderup 6:6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 december 1889 - 5 juni 1903
Hårderup 6:5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 oktoebr 1914 - 15 december 1932
Hårderup 6:5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 december 1870 - 6 december 1889
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) 23 mars 1932 – 11 april 1942

Anders Persson föddes den 17 juni 1856 i Vallarum nr 10 där fadern, Per Nilsson och Elna Christiansdotter var åbo. Anders gifte sig den 10 april 1886 med Ingar Persson född i Vollsjö den 5 april 1856. Anna föddes i Brösarp nr 10 i Vollsjö och var dotter till åbon Per Nilsson och hans hustru Ingar Bengtsdotter. Ingar avlider den 11 mars 1903 i Hårderup utav hjärnblödning. Året efter gifter Anders om sig med Anna Nilsson född 13 september 1875 i Hörby. Anna kom till Hårderup nr 6 den 24 augusti 1904 och dom gifter sig den 18 november 1904. Anna var dotter till åbon i Venaröd nr 1 & 2 i Hörby Nils Nilsson och hans hustru Else Nilsdotter. Anders avlider i Hårderup nr 2 den 31 januari 1942. Anna flyttar senare till Rönås 6:14 i Östra Kärrstorp och hon avlider den 30 december 1959.

Anders Persson hustru Ingar avlider

Källa: Ystads-Bladet Aurora 14 mars 1903

En tidningsnotis i tidningen Ystads-Bladet Aurora som berättar om när Anders Persson hustru Ingar Persson avlider i samband med ett läkarbesök.

 

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Ingar Persson som avled utav hjärnblödning den 11 mars 1903 och hon begravdes den 19 mars 1904.

Den 5 juni 1903 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Anders Perssons avlidna hustru Ingar Persdotter som avlidit den 11 mars och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Anders Persson samt med honom under äktenskapet sammanavlade sonen Nils Georg född den 15 mars 1893. I bouppteckningen upptogs fastigheterna 313/1536 mantal och 5/768 mantal på Hårderup nr 6 som makarna gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis daterat den 15 januari 1894 och den 2 september 1902 och som upptages till taxeringsvärdet på 12 500 kr. Dom sammanlagda tillgångarna i dödsboet uppgick till 15 791 kr och skulderna uppgick till 7 391 kr vilket ger en
behållning i dödsboet på 8 400 kr.

Bouppteckning efter Anders Persson som avled den 31 januari 1942 på Hörby lasarett.

Den 11 april 1942 förrättades bouppteckning efter lantbrukaren Anders Persson på Hårderup nr 2, som född den 17 juni 1856, avlidit den 31 januari 1942 och såsom dödsbodelägare efterlämnat änkan Anna Persson, Hårderup med vilken den avlidne ingått äktenskap den 19 november 1904 samt barnen:
dottern Ester gift med lantbrukare Oscar Nilsson i Rönås.
sonen lantbrukaren Anton Andersson, Hårderup, ogift.
sonen från tidigare äktenskap, sonen direktör Nils Georg Fränninge i Lund, gift med Emmy Fränninge.
I bouppteckningen ingick fastigheten 3/16 mantal nr 2 Hårderup avsöndrad lägenhet med en rymd av tre tunnland sju kappland, Hårderup 2:8, köpt under äktenskapet enligt lagfartsbevis den 29 september 1932 och upptogs till taxeringsvärdet på 5 000 kr. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 27 000 kr och skulderna uppgick till 885 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 26 115 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Georgfödd 15 mars 1893 i Hårderup. Anders och Ingars barn. Flyttar till Burlöv 16 december 1911. Nils Georg Persson tar sig efternamnet "Fränninge" och han gifter sig den 16 mars 1916 med Emmy Frideborg, född Hellberg. Emmy Frideborg var född den 23 maj 1884 i Kropp. Familjen är skriven i Lund och senare i Flädie. Emmy Frideborg avlider den 3 juni 1951 i Lunds domkyrkoförsamling. Nils Geog flyttar senare till Ringvägen 15 i Bjärred och han avlider den 24 oktober 1958.
Esterfödd 20 oktober 1905 i Hårderup. Anders och Annas barn. Ester Nilsson, född Persson gifter sig den 20 oktober 1934 med Oskar Nilsson född den 26 mars 1902 i Östra Kärrstorp. Familjen är bosatt på Rönås 6:14 i Östra Kärrstorp och där Oskar avlider den 14 april 1959 och Ester som bor kvar i Rönås nr 6 avlider den 16 december 1983.
Antonfödd 11 juli 1907 i Hårderup. Anders och Annas barn. Anton Andersson förblev ogift hela livet och var folkbokförd på Vollsjö nr 31, Östra Säteriet. Anton avlider den 14 mars 1978 i Vollsjö.