Anders Persson och Else Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:22 Bjälkhults mölla (aktuellt nummer) 14 april 1881 - 11 april 1901

Anders Persson var född den 1 november 1839 i Östraby och han var son till åbo i Tollstorp Per Håkansson och hans hustru Bengta Trulsdotter. Anders gifter sig den 22 september 1977 med Else Johansdotter. Else var född i Östra Sallerup den 14 november 1855. Else var dotter till åbon i Tattarp Johan Jönsson och hans hustru Hanna Olsdotter. Familjen kom till Bjälkhult från Östra Sallerup den 24 oktober 1881. Familjen bor kvar i Bjälkhult och Anders avlider där den 15 mars 1907 och Else avlider den 3 april 1931 utav cancer.

Bouppteckning efter Anders Persson som avled i Bjälkhult den 15 mars 1907.

Bouppteckning efter Else Johansdotter som avled i Bjälkhult den 3 april 1931.

 

Barn

NamnBeskrivning
Bengtafödd 12 oktober 1878 i Östar Sallerup. Avlider den 2 mars 1882 i Bjälkhult.
Per Johanfödd 5 juni 1882 i Bjälkhult. Flyttar till Västra Sallerup 1901 och till Norrvidinge 1907. Per Johan Andersson kommer tillbaka till Bjälkhult och där avlider han den 23 augusti 1910 utav "hjärnslag".
Beatafödd 9 november 1884 i Bjälkhult. Flyttar till Östra Sallerup 1895. Beata Andersson förblir ogift hela livet och hon är bosatt i Bjälkhult där hon avlider den 21 november 1932. Beata arbetade som strykerska.
Olof Johanfödd 21 juli 1887 i Bjälkhult. Emigrerar till Amerika 16 juli 1907.
August Alfred född 5 november 1889 i Bjälkhult. Flyttar till Norrvidinge 1908. August Alfred Andersson gifter sig den 29 maj 1926. Familjen är folkbokförd i Sireköpinge och där avlider August Alfred den 21 juni 1961.
Emmafödd 7 april 1893 i Bjälkhult. Flyttar till Norrvidinge 1907. Får en oäkta dotter, Asta Linnea, född 11 januari 1918 i Bjälkhult. Emma Olsson gifter sig den 30 december 1921 med Oskar Wilhelm Olsson. Familjen är bosatt på Bjälkhult 1:22 och där Olof Wilhelm avlider den 12 oktober 1967 och Emma den 27 januari 1969.
Huldafödd 21 maj 1896 i Bjälkhult. Avlider den 14 juni 1896 i Bjälkhult.