Anders Persson och Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:22 Bjälkhults mölla (aktuellt nummer) 11 april 1901 - 7 juli 1906
Bjälkhult 1:12 (avregistrerat nummer) 24 mars 1903 - 7 juli 1906

Mjölnaren Anders Persson var född den 7 september 1860 i Östra Kärrstorp och han gifter sig med dottern på gården Elna Nilsson född den 10 februari 1864 i Andrarum. Elna var dotter till Nils Pehrsson och Kersti Olsdotter på Bjälkhult 1:12. Elna avlider i Bjälkhult den 8 april 1906 utav lungsot och Anders bor kvar i Bjälkhult fram till sin död den 12 maj 1936.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled i Bjälkhult den 8 april 1906.

Bouppteckning efter Anders Persson som avled i Bjälkhult den 12 maj 1936.

Barn

NamnBeskrivning
Hulda född den 25 april 1896 i Bjälkhult. Hulda Andersson avlider den 9 oktober 1899 utav difteri.
Anna Christinafödd den 1 augusti 1898 i Bjälkhult. Anna Christina Nilsson avlider den 13 april 1925 utav lungsot efter entids vård på Lunds lasarett.
Olof Bernhardfödd den 19 april 1900 i Bjälkhult. Olof bernhard Andersson förblev ogift hela livet och han var folkbokförd i Vollsjö by nr 17. Olof Bernhard avlider den 24 april 1986.
Hulda Mariafödd 27 november 1902 i Bjälkhult. Hulda Maria Lindskogg, född Andersson gifter sig den 20 maj 1926 med Wilhelm Lindskog född den 23 oktober 1882 i Fränninge. Familjen är skriven på Vollsjö nr 17 och där Wilhelm avlider den 28 maj 1971 och senare flyttar Hulda Maria till Solkullen i Vollsjö där hon avlider den 28 juni 1987.