Anders Persson och Elin Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:30 (aktuellt nummer) 5 februari 1920 - 17 november 1960
Vallarum 7:9 (avregistrerat nummer) 1 januari 1909 - 17 november 1960

Anders Persson var född den 24 maj 1885 i Långaröd och han var son till Per Andersson och hans hustru Hanna Isaksdotter på Skärhus nr 3 i Långaröd där Per var åbo. Anders gifter sig den 25 oktober 1907 med Elin Persdotter som var född den 18 oktober 1886 i Vallarum och hon var dotter till dom tidigare ägarna av fastigheten Per Håkansson och Kersti Nilsdotter. Anders kom till Vallarum från Långaröd den 15 mars 1909 och Elin kom från Caroli församling i Malmö den 15 augusti 1907. Familjen är bosatt på Vallarum 7:9 och där Anders avlider den 17 augusti 1960. Elin flyttar senare till Solkullen i Vollsjö där hon avlider den 15 januari 1984, 98 år gammal.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 uppgav Anders Persson att den totala arealen var 9,5 hektar varav 8 hektar var åkermark. Utav åkermarken var 2 hektar täckdikat med tegelrör oc 2 hektar var täckdikade med annat material. På gården fanns fem olika jordbruksmaskiner. Vatten och avlopp fanns ej installerade i boningshus eller i stallarna, men man hade installerat elektricitet för belysning.

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Anders Persson som avled på Vallarum nr 7 den 17 augusti 1960.

Barn

NamnBeskrivning
Henny Ingeborg:född den 5 januari 1908 i Vallarum. Henny förblev ogift livet igenom och hon var bosatt på Möllevångsgatan 18 i Malmö och där hon avlider den 13 maj 1997.
Tage Evaldfödd den 19 september 1909 i Vallarum. Tage evald Persson avlider den 16 mars 1919 utav hjärnhinneinflamation.
Ebba Linneafödd den 15 december 1911 i Vallarum. Ebba Linnea Öwall gifte sig med Ernst Öwall som var född den 15 juni 1904 i Östar Vemmenhög. Dom var bosatta på Gyllenkrok nr 2 i Lunds domkyrkoförsamling. Ernst avlider den 13 februari 1968. Senare flyttar Ebba Linnea till Rökullastigen 11 B i Malmö där hon bor fram till sin död den 2 oktober 2002.
Per Gösta Leonardfödd den 13 juni 1914 i Vallarum. Per Gösta Leonard Andersson gifte sig den 6 november 1943 med Mary Elisabet Andersson som var född den 2 december 1919 i Själevad. Familjen var bosatt i Kroksta, Självad utanför Örnsköldsvik på Rektorsvägen 9. Här avlider Per Gösta Leonard den 18 augusti 2007. Mary Elisabet bor kvar och hon avlider den 25 november 2009.
Asta Vera Hillevifödd den 21 september 1923 i Vallarum. Asta Vera Hillevi Jonsson gifter sig den 29 april 1944 med Egard Jonsson född den 23 oktober 1911 i Skara. Dom var bosatta på Rödkullastigen 11 B i Malmö och här avlider Egard den 1 juni 1984. Asta Vera Hillevi flyttar till Rödkullastigen 3 B i Malmö och här avlider hon den 7 september 1999.
Johan Erik Evaldfödd den 4 oktober 1927 i Vallarum.