Anders Persson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:20 (avregistrerat nummer) 1 oktober 1960 - 27 juli 1977