Anders Olssons konkursbo

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:45 Månstorp nr 1 (avregistrerat nummer) 16 mars 1925 - 16 mars 1925
Vallarum 9:14 (aktuellt nummer) 17 september 1914 - 16 mars 1925
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 22 december 1880 - 5 april 1884