Anders Olsson (Bjälkhult)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:16 (avregistrerat nummer) 6 augusti 1881 - 30 oktober 1882

Anders Olsson var född den 4 november 1865 i Östraby. Anders var son till de tidigare ägarna av fastigheten Olof Persson och hans hustru Kjersti Olsdotter. Anders Olsson ägde föräldragården 1881 – 1882. Han reste till Amerika omkring 1892 och skrevs som obefintlig 1898.