Anders Olsson och Sissa Olsdotter och Anna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 maj 1861 - 7 januari 1878

Åbo Anders Olsson var född den 7 november 1809 i Vanstad och kom till församlingen och Hårderup nr 5 ifrån Östra Kärrstorp. Anders var son till pigan Hanna Mårtensdotter och han gifte sig med Sissa Olsdotter som var född den 28 augusti 1817 i Östraby. Familjen var bosatt på Hårderup 5 där Anders arbetade som gårdsdräng. Här avlider Sissa i en icke angiven sjukdom den 23 februari 1852. Anders och barnen flyttar till Skumparp 1852 och till Östraby 1859 men återkom 1860 till Hårderup. Anders köper fastigheten Hårderup 1:2 A och han gifter om sig den 24 maj 1862 med Anna Olsdotter som var född den 28 april 1818 i Bjäresjö. Anna avlider den 13 november 1866, endast 48 år gammal. Anders bor kvar i fastigheten och han avlider den 31 maj 1887, 77 år gammal.

Bouppteckning efter Sissa Olsdotter som avled den 23 februari 1852.

Bouppteckningen gjordes den 1 mars 1852 bouppteckningen, auktion och arvsskifte efter Anders Olssons hustru Sissa Olsdotters bortgång den 23 februari 1852. Arvtagare var maken Anders samt barnen Ola, 2 1/3 år och Kerstin 4 år gamla. Boet innehöll lösöre till ett värde av 228 Riksdaler samt skulder till ett värde av 34 Riksdaler så det fanns 193 Riksdaler att dela. Efter auktion och övrigt fanns det 226 Riksdaler att fördela, där Anders erhåller 119 Riksdaler och där barnen erhåller vardera 53 Riksdaler .

Bouppteckning efter Anna Olsdotter som avled den 13 november 1866.

Bouppteckning upprättades den 19 november 1866 efter Anders Olssons hustru Anna Olsdotter som avled den 13 november 1866. Arvingarna var änklingen Anders Olsson samt bröstarvingarna samt en son Ola från ett tidigare äktenskap som var 18 år gammal. Anna hade även fastigheten Brösarp nr 1 5/1075 mantal.

Barn

NamnBeskrivning
Kjerstenafödd den 6 februari 1848 i Östra Kärrstorp. Anders och Sissas barn. Flyttar 1863 till Skumparp för att arbeta som piga hos åbon Måns Nilsson och hans hustru Elna Andersdotter. Kjerstena flyttar vidare till Östra Kärrstorp 1864 och återkommer till Hårderup 1866. Efter ett år hemma så avlider hon den 18 september 1867.
Olafödd den 6 oktober 1849 St Råby. Anders och Sissas barn. Ola flyttar till Skumparp den 24 oktober 1866 och kommer tillbaka från Höxeröd 1868. Den 7 juni 1879 gifter sig Ola med Karna Persdotter född i Snårestad den 14 september 1851. Dom får sonen Alfred den 10 juli 1879. Familjen flyttar till Vollsjö den 11 november 1879.
Olafödd den 16 april 1848 i Vollsjö. Anders och Annas barn. Avlider den 27 maj 1869 i Hårderup.