Anders Olsson och Hanna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:58 (avregistrerat nummer) 26 november 1881 - 6 maj 1909
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1888 - 3 december 1902
Bjälkhult 1:25 - 31 augusti 1888
Bjälkhult 1:21 (aktuellt nummer) 19 januari 1883 - 31 augusti 1888
Bjälkhult 1:15 (aktuellt nummer) - 31 augusti 1888
Bjälkhult 1:14 Söberga Gård (aktuellt nummer) - 31 augusti 1888

Anders Olsson född den 15 mars 1822 i Tollstorp i Östraby och han var son till Ola Åkesson och hans hustru Bereta Larsdotter. Anders gifter sig med Hanna Olsdotter född den 24 juni 1832 i Oderup nr 2 i Östraby och hon var dotter till Ola Persson och hans hustru Kersti Andersdotter. Anders kom till Bjälkhult 1855 ifrån Östraby och Hanna kom året efter. Anders och Hanna tillsammans med barnen Karna, Maria och Emma flyttar 1888 till Starrarps Ora. Senare bosätter sig familjen i Långaröd nr 1 där Anders avlider den 24 januari 1907 och Hanna avlider den 26 februari 1914 utav ålderdomssvaghet.

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd 9 juni 1859 i Bjälkhult. Avlider den 28 maj 1865.
Karnafödd 7 januari 1862 i Bjälkhult. Karna Andersson flyttar tiil Ö Kärrstorp 1889. Hon gifter sig den 3 juli 1903 med Anders Månsson som var född den 25 oktober 1855 i Fränninge. Familjen var bosatt på Pärup nr 2 i Östra Sallerup och där Anders avlider den 3 juli 1924 och där Karna avlider den 10 februari 1935.
Bengtafödd 5 juli 1864 i Bjälkhult. Bengta Svensson född Andersdotter gifter sig den 30 november 1888 med arbetaren Hans Svensson född den 14 september 1862 i Fränninge. Familjen brukar gården i sex år, fram till 1894. Senare är familjen bosatt i Lomma och där hans avlider den 15 oktober 1922 utav sockersjuka och lunginflamation. Senare är Bengta bosatt på Vångavägen 9 i Eslöv och där hon avlider den 3 maj 1948.
Elnafödd 6 april 1867 i Bjälkhult. Avlider den 2 december 1867.
Elnafödd 24 september 1869 i Bjälkhult. Avlider den 1 oktober 1869.
Oloffödd 26 februari 1871 i Bjälkhult. Avlider den 18 december 1871.
Mariafödd 20 november 1872 i Bjälkhult. Flyttar till St Petri församling i Malmö 1996. Maria Jönsson, född Andersdotter gifter sig den 1 juni 1906 med Nils Jönsson född den 27 februari 1875 i Hurva. Familjen ärbosatt i Björnstorp nr 18 i Hörby och där Nils avlider den 15 december 1955. Senare är Maria bosatt i Spannarp nr 8 i Hörby och där hon avlider den 29 december 1961.
Emmafödd 19 september 1877 i Bjälkhult. Emma Andersson förblev ogift genom hela livet och hon var folkbokför i Hörby där hon avlider den 18 december 1964.