Anders Olsson (Starrarps Ora)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 26 november 1881 – 6 maj 1909

Anders Olsson var född i Hörby den 27 maj 1832. Anders var son till åbon i Herröd Ola Persson och hans hustru Ingar Oolsdotter. Anders kom till Starrarps Ora ifrån Lyby den 19 november 1880 och började arbeta som dräng på gården som han sedan köpte. Han bor och driver gården fram till 6 maj 1909 då han säljer fastigheten. Anders avlider den 2 oktober 1912 i en ej angiven orsak och begrovs den 8 oktober.

Bouppteckning efter Anders Olsson som avled på Starrarps Ora den 2 oktober 1912.