Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:11 (aktuellt nummer) 7 september 1963 - 8 juli 1964
Starrarp 1:5 (aktuellt nummer) 7 september 1963 - 8 juli 1964