Välj en sida

Anders Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:19 (avregistrerat nummer) 30 november 1876 - 30 november 1876
Starrarp 3:10 (aktuellt nummer) 19 april 1915 - 20 juli 1918
Starrarp 3:11 (aktuellt nummer) 19 april 1915 - 20 juli 1918
Starrarp 1:5 (aktuellt nummer) 19 april 1915 - 20 juli 1918
Hårderup 3:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1848 -