Anders Nilsson och Maria Kristina Nilsson, född Carlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Molleröd 1:8 (aktuellt nummer) 3 januari 1918 - 4 maj 1935
Vallarum 9:46 Lindesborg nr 1 (avregistrerat nummer) 14 april 1917 - 2 juni 1923

Anders Nilsson var född den 4 februari 1857 i Andrarum och han var lantbrukare och husägare. Han gifte sig den 10 september 1898 med Maria Kristina Carlsson som var född den 20 mars 1875 i Starrarp nr 10. Maria Kristina var dotter till smeden Anders Carlsson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Familjen kom till Vallarum den 20 juni 1917 från Andrarum och dom flyttar till Molleröd 1923. Dom är bosatta på Molleröd och där Anders avlider den 6 december 1924 utav åderförkalkning. Maria Kristina bor kvar i Molleröd och hon avlider den 19 augusti 1966.

Bouppteckning efter Anders Nilsson som avled på Molleröd nr 1 den 6 december 1924.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Frideborgfödd den 26 december 1898 i Andrarum. Anna Frideborg Månsson gifte sig den 19 juli 1934 med Malte Algot Månsson som var född i Vallarum nr 7 den 7 december 1901. Malte Algot var snickare och familjen var bosatt på Molleröd. Anna Frideborg avlider i Molleröd den 6 januari 1976 och senare så är Malte Algot bosatt Stenebergsvägen i Vollsjö och han avlider den 6 maj 1983.
Johanna Ellidafödd den 20 oktober 1903 i Andrarum. Johanna Ellida Persson gifte sig den 19 juli 1934 och hon hade dubbelbröllop med sin syster. Johanna Ellida gifte sig med Olof Persson som var husägare i Lövestad. Familjen var bosatt på Lövestad nr 43 och där Olof avlider den 5 augusti 1987 och Johanna Ellida avlider den 3 augusti 1989.