Välj en sida

Anders Nilsson och Kersti Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 16:12 (avregistrerat nummer) 24 april 1883 - 24 april 1894
Vallarum 9:23 (avregistrerat nummer) 1 april 1876 - 29 januari 1883
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 31 augusti 1867 - 7 april 1876
Hårderup 4:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 31 augusti 1867 - 31 augusti 1867

Anders Nilsson var född torsdagen den 23 juni 1831 i Fränninge och han var son till pigan Lisbeth Olsdotter. Anders var gift med Kersti Jönsdotter född den 1 november 1825 i Vallarum nr 7 och hon var dotter till dragonen Jöns Walt och hans hustru Elna Jönsdotter. Anders och Kersti gifte sig i Fränninge den 13 februari 1858. Anders arbetade som åbo och skräddare och familjen flyttade till Vallarum nr 9 1876. I Vallarum nr 9 så avlider Kersti den 26 april 1892. Anders bor kvar och flyttar 1895 till Fränninge nr 16.

Bouppteckning efter Kersti Jönsdotter som avled på Fränninge nr 16 den 26 april 1892.

Bouppteckning efter Anders Nilsson som avled på Fränninge nr 16 den 19 mars 1899.

Barn

NamnBeskrivning
Elna född den 18 februari 1852 i Vallarum. Kerstis barn. Elna var dotter till pigan Kersti Jönsdotter och föddes före äktenskapet med Anders. Elna reste till Köpenhamn på obestämd tid och hon dödsförklarades den 30 september 1926 och då antogs dödsdagen till den 18 oktober 1889, 20 år efter att hon reste till Danmark.
Jönsfödd den 16 februari 1859 i Vallarum. Anders och Kerstis barn. Jöns Andersson gifte sig den 27 december 1884 i Fränninge med Anna Tufvesdotter född den 26 maj 1860 i Fränninge nr 30. Familjen var folkbokförd i Fränninge och Anna avlider i Hårderup nr 4 den 24 april 1939 utav ålderdomssvaghet. Jöns arbetade som åbo och snickare och avled i Hårderup nr 13 den 20 oktober 1945.
Elsefödd den 18 september 1861 i Vallarum. Anders och Kerstis barn. Else Andersson gifte sig den 2 september 1895 med Magnus Andersson född den 22 april 1866 i Hårderup nr 7. Familjen är folkbokförd i Fränninge där Magnus avlider den 27 oktober 1924 utav kräfta boende i Hårderup nr 4. Else avlider den 14 september 1937 på ålderdomshemmet i Fränninge utav ålderdomssvaghet.