Välj en sida

Anders Nilsson och Kersti Jönsdotter (Fränninge 30:17)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:17 Annelund (avregistrerat nummer) 12 juni 1850 - 2 maj 1879

Anders Nilsson (Tornberg) var född den 8 april 1820 i Lövestad och han gifter sig den 31 december 1849
med Kersti Jönsdotter som var född den 20 augusti 1823 i Vollsjö. Kersti var dotter till Jöns Olsson och
hans hustru Hanna Jönsdotter i Vollsjö. Familjen var bosatt på Fränninge nr 30 och där avlider Anders
den 20 september 1896. Kersti bor kvar på Fränninge nr 30 och hon avlider den 6 mars 1901.

Barn

NamnBeskrivning
Jönsfödd den 18 mars 1852 i Fränninge. Jöns Andersson var bosatt på Fränninge nr 30 och han avlider den 28 maj 1854.
Hannafödd den 14 november 1853 i Fränninge. Hanna Andersdotter gifter sig den 7 december 1878 med Per Persson som var född den 9 augusti 1853 i Fränninge. Familjen var bosatt på Fränninge nr 30 och där Hanna avlider den 8 november 1883. Per gifter om sig och var bosatt på Sövdeborgs rothus och där han blir änkling den 20 januari 1929. Själv avlider Per i Sövde den 9 mars 1940.
Ingarfödd 31 maj 1856 i Fränninge. Ingar Andersdotter var bosatt på Fränninge nr 30 och hon avlider den 11 mars 1869.