Anders Nilsson och Johanna Nilsson, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:20 (avregistrerat nummer) 2 november 1910 - 11 september 1928
Vallarum 6:2 Rydala (avregistrerat nummer) 2 november 1910 - 11 september 1928

Anders Nilsson var född den 30 juni 1879 i Vallarum och han var son till åbon på Vallarum nr 9 Nils Andersson och hans hustru Ingar Persdotter. Anders gifter sig den 28 maj 1910 med Johanna Olsson född den 13 december 1882 i Fränninge. Johanna var dotter till åbon på Fränninge nr 28 Ola Mårtensson och hans hustru Anna Olsson. Familjen äger fastigheten Vallarum 6:2 fram till 1953. Under den tiden så avled Anders den 16 juni 1928 i Vallarum nr 6 utav tbc på Lunds lasarett. Johanna avlider den 5 januari 1969.

Bouppteckning efter Anders Nilsson som avled på Vallarum nr 6 den 16 juni 1928.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Johanna Nilsson som skötte fastigheten efter makens död rapporterade 1944 in uppgifter till den jordbruksräkning som då genomfördes. Inrapporteringen omfattade fastigheterna Vallarum 6:2 samt Vallarum 7:13 och 7:20. Arealen var totalt 61 hektar varav drygt 30 hektar var åkermark samt 26 hektar var skogsmark. Man hade gödselstad och urinbrunn, båda byggda av cement. Man hade investerat i sex egna jordbruksmaskiner samt att man var delägare i ytterligare en maskin. Vatten och avlopp fanns installerat i boningshuset samt att det fanns vatten indraget i stallarna. Elektricitet fanns indraget för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Astrid Ingegärdfödd 5 april 1911 i Vallarum. Astrid Ingegärd Nilsson avlider den 12 oktober 1926 utav lungtuberculos.
Ruth Valborgfödd den 19 oktober 1912 i Vallarum. Ruth Valborg Gustafsson gifter sig den 23 juni 1933 med Nils Erik Gustafsson som var född den 28 december 1910 i Vallarum nr 2. Familjen bodde i Araskog nr 1 och Nils Erik avlider den 27 mars 1975. Ruth Valborg bor senare på Björkbackens sjukhem i Sjöbo i Södra Åsums församling och där avlider hon den 29 april 1997.
Nils Oskarfödd den 1 mars 1914 i Vallarum. Nils Oskar Nilsson gifter sig den 25 maj 1946 med Elsa Margit Nilsson född den 30 september 1918 i Örtofta. Dom är bosatta på Vallarum nr 6 ochdär avlider Nils Oskar den 6 december 1976. Elsa margit flyttar senare till Vallarum nr 3 och där hon avlider den 26 juni 1997.
Lisa Mariannefödd den 16 maj 1915 i Vallarum. Lisa marianne gifte sig men hon skiljde sig den 25 september 1969. Lisa Marianne var bosatt på Marietorps Allé 13 i Malmö och där avlider hon den 10 juli 2003.
Hertha Alfhildfödd den 27 januari 1917 i Vallarum. Hertha Alfhild Ericsson gifter sig den 4 april 1942 med Bror Bertil Ericsson som var född den 26 september 1915 i Fulltofta. Familjen var bosatt på Södra Torggatan 2 i Höör och där avlider Herth Alfhild den 4 november 1995. Bror Bertil bor senare på Nybyvägen Sätern i Höör och han avlider den 27 juni 2000.
Anders Einarfödd den 25 maj 1919 i Vallarum. Anders Einar Nilsson gifter sig den 5 april 1947 i Fränninge med Vivi Eleonora Johansson född i Fränninge nr 23 den 7 februari 1926. Familjen är bosatt på Åhusgatan 5 i Höör och där avlider Anders Einar den 27 oktober 1993.
Torsten Gunnarfödd den 19 november 1920 i Vallarum. Torsten Gunnar Nilsson gifte sig den 30 oktober 1943 i Östraby med Alice Ingeborg Ottosson född den 21 oktober 1924 i Killeröd, Östraby. Torsten Gunnar var mejerielev och dom bodde senare på Kvarngatan 10 i Hörby och där Torsten Gunnar avlider den 21 september 2009. Alice Ingeborg flyttar senare till Korngatan 14 i Röstånga och där hon avlider den 16 februari 2013.
Signe Gunborgfödd den 19 november 1920 i Vallarum. Signe Gunborg var tvillingsyster till Torsten Gunnar. Signe Gunborg Persson gifter sig den 8 maj 1946 i Fränninge med Knut Johan Edmund Persson född den 16 november 1919 i Fränninge nr 20. Signe Gunborg Persson var hembiträde på Rydala i Vallarum nr 6 och Knut Johan Edmund var hemmansägare i Munkarp nr 7. Senare är familjen bosatt på Byggmästargatan 34 A i Hörby och där Signe Gunborg avlider den 21 december 2003 och Knut Johan Edmund avlider den 19 mars 2012.
Ove Birgefödd den 13 oktober 1922 i Vallarum.
Anna Irenefödd den 19 november 1924 i Vallarum. Anna Irene Nilsson avlider den 26 augusti 1925 i Vallarum nr 6.