Anders Nilsson och Fia Trulsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 1 december 1877 - 1 oktober 1921
Starrarp 6:11 (avregistrerat nummer) 1 december 1877 - 1 oktober 1921
Starrarp 6:8 (avregistrerat nummer) 1 december 1877 - 1 oktober 1921

Anders Nilsson var född den 12 oktober 1854 i Fränninge nr 6 och han var son till åbon på nr 6
i Fränninge Nils Andersson och hans hustru Bengta Olsdotter. Anders gifter sig den 16 november
ber 1877 med Fia Trulsson som var dottern till de tidigare ägarna av fastigheten Truls Andersson
och hans hustru Anna Nilsdotter. Fia var född den 3 september 1852 i Starrarp. Är senare i livet
folkbokförda i Hörby där Fia avlider i Hörby den 11 februari 1936 och Anders avlider den 17
mars 1938.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 12 augusti 1878 i Starrarp. Anna Andersdotter emigrerar till Amerika den 8 september 1900.
Emmafödd 16 december 1879 i Starrarp. Emma Andersdotter avlider den 10 oktober 1897 i Starrarp.
Nilsfödd 31 juli 1881 i Starrap. Nils Andersson emigrerar till Amerika den 16 mars 1906. Han står senare som "å församlingen skriven" och han är ogift och avlider den 8 februari 1970.
Beatafödd den 6 juli 1883 i Starrarp. Beata Andersdotter emigrerar till Amerika den 16 mars 1906.
Idafödd 22 januari 1885 i Starrarp. Ida Persson, född Andersdotter emigrerar till Amerika 19 maj 1905. Återkommer till Fränninge nr 12 tillsammans med sin man Nils Svensson Nilsson. Nils avlider i lunginflamation den 9 februari 1915. Ida gifter om sig med Nils Persson född den 20 juni 1881 i Fränninge och dom bosätter sig på Fränninge nr 23. Är senare bosatta på Nehrmans väg nr 4 i Lunds Allhelgona församling. Nils avlider den 10 februari 1970 i Lund och Ida avlider också i Lund den 11 december 1979.
Amandafödd den 3 juli 1887 i Starrarp. Amanda Svensson, född Andersdotter gifter sig den 26 juli 1911 med Ernst Otto Svensson född den 2 mars 1884 i Vallarum. Dom är senare bosatta på Hårderup nr 2 och Amanda avlider i Hårderup den 15 maj 1970 och Ernst Otto avlider den 9 februari 1977.
Fridafödd den 5 mars 1889 i Starrarp. Frida Andersdotter avlider den 11 februari 1890.
Fridafödd den 8 juni 1891 i Starrarp. Frida Nilsson, född Andersdotter gifter sig med Måns Nilsson född den 17 december 1881 i Starrarp. Senare är familjen folkbokförd på Östraby 10:12. Måns avlider den 29 september 1957 och Frida avlider den 11 april 1974. Båda avlider på Östraby nr 10.
Oloffödd den 26 november 1896 i Starrarp och han avlider den 20 februari 1897 i Starrarp.