Anders Nilsson och Elna Pålsson / Ingar Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 5 augusti 1884 - 31 maj 1900
Hårderup 4:7 (aktuellt nummer) 14 mars 1902 - 30 november 1934

Anders Nilsson föddes i Fränninge den 10 november och döptes den 13 november 1850. Anders var son till åbon på Fränninge nr 29 Nils Persson och hans hustru Bengta Persdotter. Anders var åbo i Vallarum nr 7 och gifter sig med Elna Pålsson född den 3 september och döpt den 9 september 1849. Elna var dotter till åbon på Vallarum nr 7 Påhl Pehrsson och hans hustru Karna Hansdotter. Elna avlider den 27 juli 1899 och begravs samma år den 4 augusti. Dödsorsak var ej angiven. Anders gifter om sig med Ingar Olsson född den 28 februari och döpt den 2 mars 1864 i Fränninge nr 27. Ingar var åbodotter till arbetaren Ola Svensson och hans hustru Karna Johansdotter. Dom gifte sig den 29 september 1900 i Fränninge. Anders och Ingar kom från Vallarum nr 7 till Hårderup år 1900. Anders och Ingar fick tillsammans tre barn. Anders avlider den 18 april 1940 och Ingar avlider 4 dagar senare den 22 april 1940. Båda dog av “ålderdomssvaghet” och begravdes den 26 april 1940.

Bouppteckning efter Elna Pålsson som avled den 27 juli 1899.

Den 13 oktober 1899 förrättades bouppteckning efter åboen Anders Nilssons på Vallarum nr 7, avlidna hustru Elna Påhlsdotter som avlidet den 27 juli och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Anders Nilsson samt med honom under äktenskap sammanavlade barn:
sonen Johan född den 17 april 1892
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/128 mantal på Vallarum nr 7 som makarna gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis daterat till 28 oktober 1890 och upptogs till taxeringsvärdet på 1 500 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 2 028 kr och skulderna uppgick till 1 443 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 584 kr.

Bouppteckning efter Anders Nilsson som avled den 18 april 1940.

Den 16 juli 1940 förrättades bouppteckning efter före detta hemmansägaren Anders Nilsson från Hårderup nr 4 som född 1850 och i äktenskap 1900 förenad med efterlevande hustrun Ingar Nilsson, avled den 18 april 1940 och efterlämnade såsom dödsbodelägare förutom änkan Ingar Nilsson, barnen:
sonen Olof Andersson, Starrarp nr 4, ogift
dottern Betty, avliden men efterlämnat i äktenskap med efterlevande maken Johan Eriksson, Dammagatan 6
i Göteborg födda dotter Alva Ingegärd Eriksson, född den 19 april 1929.
dottern Ida, gift 1926 med lantbrukaren Oskar Persson, Fränninge 24.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 7 183 kr och skulderna uppgick till 499 kr vilket ger en behållning på 6 683 kr i bouppteckningen.

Bouppteckning efter Ingar Olsson som avled den 22 april 1940.

Den 16 juli 1940 förrättades bouppteckning efter änkan Ingar Nilsson från Hårderup nr 4, som född 1864, avled den 22 april 1940 och efterlämnade såsom dödsbodelägare i äktenskap med förut avlidne maken Anders Nilsson födda barnen:
sonen Olof Andersson, Starrarp nr 4, ogift
dottern Betty, avliden men efterlämnat i äktenskap med efterlevande maken Johan Eriksson, Dammagatan 6
i Göteborg födda dotter Alva Ingegärd Eriksson, född den 19 april 1929.
dottern Ida, gift 1926 med lantbrukaren Oskar Persson, Fränninge 24.
Dom samlade tillgångarna i dödsboet uppgick till 3 683 kr samt skulderna som uppgick till 699 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 984 kr.

Täckaren. Anders Nilsson. Familjen bodde först på Hårderup 4:7 och på slutet i Hårderup 4:8 som ligger väster om Elof Nilsson, Hårderup. De finns inte med i Hårderup 4:8s ägarförteckning, vilket kan betyda att de arrenderade denna fastighet mellan 1935 och 1940 Anders dog. Fotot är taget vid arbete i Hårderup 21:1. (Ekonomiska kartan 1973.)

Länk till Arvsskifte Johan Andersson 1961-09-01

Barn

NamnBeskrivning
Johanfödd den 17 april och döpt den 1 maj 1892 i Vallarum. Anders och Elnas barn. Johan Andersson avflyttade till okänd adress i USA och dödförklarades den 24 mars 1961 enär han icke låtit sig avhöra sedan mera än 10 år avflutit.
Oloffödd 25 augusti 1901 i Hårderup. Anders och Ingars barn. Olof flyttar 1928 till Starrarp nr 3 där han arbetar som dräng. Olof Andersson levde ogift hela livet och var folkbokförd i Fränninge. Avlider på Solkullen i Vollsjö den 11 september 1988.
Bettyfödd 9 april 1903 i Hårderup. Anders och Ingars barn. Betty föder en oäkta dotter, Alva Ingegärd f 19 april 1929 på Lunds Lasarett. Fader var muraren Johan Eriksson på Skumparp nr 5. Betty Eriksson, född Andersson gifter sig den 27 juli 1935 med fadern till sitt barn Johan Eriksson boende i Johannesberg i Göteborg. Betty avlider den 12 oktober 1937 i Göteborg.
Idafödd 14 mars 1906 i Hårderup. Anders och Ingars barn. Ida gifter sig den 6 februari 1926 med Oskar Martin Persson och flyttar till Fränninge nr 24 1926. Familjen är folkbokförd i Södra Åsum på Bangatan 33 i Sjöbo. Oskar Martin avlider den 17 november 1982 och senare är Ida folkbokförd på Björkvägen 5 i Sjöbo och hon avlider den 7 juni 2000.