Anders Nilsson och Anna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 7 februari 1878 - 31 maj 1902