Anders Nilsson (Lille-Anders)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 18:1 (aktuellt nummer) 11 maj 1964 -

Anders Nilsson, “Lille-Anders” ca 1980
Foto: Svenne Håkansson

Anders Nilsson “Lille-Anders” ca 1980
Foto: Svenne Håkansson

Länk till Anders Nilsson Lille-Anders intervju 1984