Anders Nilsson och Kjersti Mattsdotter

Anders Nilsson var född den 19 januari 1801 i Hårderup och och var son till Nils och Elna på Hårderup. Anders gifter sig med Kjersti Mattsdotter som var född den 27 februari 1808 i Starrarp. Kjersti var dotter till Mats Månsson och hans hustru Hanna Persdotter. Familjen var bosatt på Starrarps Ora och där Kjersti avlider den 23 september 1846 utav nervfeber. Anders och barnen brukar gården fram till 1854 då den säljs till Ola Andersson och hans hustru Bengta Andersdotter. Anders flyttar till Fränninge nr 28 där han arbetar som dräng. Han är senare bosatt på Starrarp nr 8 och han avlider den 16 februari 1879.

Barn

NamnBeskrivning
Anders och Kjerstis barn:
Nilsfödd den 8 maj 1833 i Hårderup. Nils Andersson var gift med Elna Andersson som var född den 28 september 1834 i Tolånga. Familjen var åbofamilj på Fränninge nr 32 och där Nils avlider den 21 januari 1892. Elna bor kvar på Fränninge nr 32 och där hon avlider den 7 september 1912.
Månsfödd den 22 augusti 1838 i Starrarps Ora.
Elnafödd den 8 oktober 1835 i Starrarps Ora. Elna Persson gifter sig den 7 november 1879 med Isak Persson som var född den 5 mars 1840 i Östra Sallerup. Familjen kom till Östra Vedåkra nr 2 1906 och här avlider Elna den 16 juni 1912 utav huvudvärk, hosta och bröstlidande. Isak bor kvar på Östra Vedåkra nr 2 och han avlider den 2 juli 1922 utav ålderdom.
Annafödd den 4 september 1840 i Starrarps Ora. Anna Annette Andersson förblir ogift och hon arbetade som folkskollärare och var mosatt i Mariefred. Hon bor på Mariefred nr 26 och hon avlider den 10 februari 1909.
Pehrfödd den 6 augusti 1843 i Starrarps Ora. Per Andersson arbetade som mölledräng och han förblir ogift hela livet. Han var bosatt på Vallarum nr 14 och där han avlider den 9 september 1864 utav olycka. Enligt dödsboken: "Han ljöt döden av våda i Jerrestads Qvarn medelst ihjälkämning i Qvarnverket"
Hannafödd den 31 jauari 1846 i Starrarps Ora. Hanna Andersdotter avlider den 27 oktober 1846.