Anders Mårtensson Mosell och Elise Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:53 (avregistrerat nummer) 27 april 1912 - 30 juli 1921
Vallarum 14:5 (avregistrerat nummer) 27 april 1912 - 30 juli 1921
Vallarum 9:55 (avregistrerat nummer) - 30 juli 1921
Vallarum 9:45 Månstorp nr 1 (avregistrerat nummer) 22 januari 1903 - 26 november 1909
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 januari 1903 - 7 januari 1903

Anders Mårtensson Mosell var född den 23 april 1861 i Skårby han kom från Hårderup nr 3 till Vallarum nr 9 1903. Anders var son till husmannen Mårten Larsson och hans hustru Elna Bngtsdotter i Skårby. Anders gifter sig den 29 november 1903 med Elise Nilsson som var född den 23 januari 1881 i Benestad. Hon kom närmast ifrån Stenestad när hon kom till Vallarum nr 9 den 30 december 1903. Elise, eller Elin, som det står i födelse- och dopboken, var dotter till Nils Jönsson och Karna Larsdotter. Nils var statkarl hos Åkessons på Stenby gård. Familjen flyttar till Vallarum nr 14 1914 och där Anders, som arbetade som murare, avlider den 8 juli 1921 utav kräfta i levern. Elise är senare bosatt på Norra Roten nr 16 i Landskrona och hon avlider den 23 februari 1951.

Bouppteckning efter Anders Mårtensson Mosell som avled på Vallarum nr 14 den 8 juli 1921.

Den 30 juli 1921 förrättades bouppteckning efter åboen Anders Mosell på Vallarum nr 14 som avled den 8 juli 1921 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare hustrun numera änkan Ellen Mosell samt barnen:
Henning född den 3 maj 1902
Elof född den 13 augusti 1904
Elsa född den 21 november 1906
Gunhild född den 30 december 1908
I bouppteckningen upptogs fastigheten Vallarum nr 14, 1/256 mantal som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis daterat den 7 maj 1912 och upptogs till taxeringsvärdet på 1 500 kr. Ett jordområde om 0,0432 hektar jord avsöndrat från 5/768 mantal Vallarum nr 14 enligt lagfartsbevis den 7 maj 1920 och upptages till ett värde på 75 kr. Hälften av jordområdet om 0,0363 hektar jord avsöndrat från 1/96 mantal, Vallarum nr 14 enligt lagfartsbevis den 7 maj 1920 upptages till 25 kr. En tredjedel av jordområdet om 0,1031 hektar jord, avsöndrat från 5/1152 mantal Vallarum nr 9 enligt lagfartsbevis daterat den 3 september 1920 och upptages till ett värde på 33 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 2 378 kr och skulderna uppgick till 2 075 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 302 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Henning Gottfridfödd den 3 maj 1902 i Stenestad. Henning Gottfrid Mosell gifter sig den 16 april 1927 med Emmy Gunhild Mosell, född Andersson i Vallarum nr 10. Emmy Gunhild var född den 26 april 1904 i Andrarum. Familjen var bosatt på Vallarum nr 30 och där Henning Gottfrid avlider den 19 april 1983 och Emmy Gunhild avlider den 7 augusti 1996.
Elof Ferdinandfödd den 13 augusti 1904 i Vallarum. Elof Ferdinand Mozell gifter sig den 20 juli 1957 med Alva Bernhardina Mozell som var född den 19 mars 1897 i Starby. Alva Bernhardina avlider den 12 augusti 1982 i Vidåsen i Åstorp och Elof Ferdinand avlider på samma ort den 7 december 1987.
Elsa Kristina Helga Frideborgfödd den 21 november 1906 i Vallarum. Elsa Kristina Helga Frideborg Krook gifter sig den 19 april 1930 med Nils Johan Krook som var född den 9 juli 1903 i Västra Sallerup. Familjen är bosatt på Stenestad nr 4 och där Elsa Kristina Helga Frideborg avlider redan tre år efter bröllopet den 11 januari 1933 utav tuberculos. Senare är Nils Johan omgift och bosatt på Faktorsgatan nr 7 i Helsingborg och där han avlider den 16 februari 1961.
Gunhild Sethina Ingefridfödd den 30 december 1908 i Vallarum. Gunhild Sethina Ingefrid Kristoffersson gifter sig den 11 oktober 1930 med Karl Otto Kristoffersson som var född den 20 augusti 1901 i Stenestad. Familjen var bosatt på Öresundsgatan 29 B i Landskrona och där Karl Otto avlider den 16 oktober 1978. Senare är hustrun bosatt på Drejarstigen 1 C i Vallåkra och där hon avlider den 14 juli 1991.