Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:4 (aktuellt nummer) 25 maj 1929 - 10 juni 1931
Starrarp 1:12 (avregistrerat nummer) 25 maj 1929 - 10 juni 1931
Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson 1929 - 1931
Starrarp 1:11 (avregistrerat nummer) 25 maj 1929 - 10 juni 1931
Starrarp 1:10 (avregistrerat nummer) 25 maj 1929 - 10 juni 1931
Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson 1929 - 1931
Starrarp 1:9 (avregistrerat nummer) 25 maj 1929 - 10 juni 1931
Starrarp 1:8 (avregistrerat nummer) 25 maj 1929 - 10 juni 1931