Anders Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:38 (aktuellt nummer) 22 april 1940 - 19 maj 1945
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 28 mars 1918 - 28 mars 1918
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 28 mars 1918 - 28 mars 1918
Starrarp 1:12 (avregistrerat nummer) 24 januari 1910 - 25 maj 1929
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 juli 1920 – 3 april 1939
Anders Mårtensson 1910 - 1929
Starrarp 1:11 (avregistrerat nummer) 24 januari 1910 - 25 maj 1929
Starrarp 1:10 (avregistrerat nummer) 24 januari 1910 - 25 maj 1929
Starrarp 1:9 (avregistrerat nummer) 24 januari 1910 - 25 maj 1929
Starrarp 1:8 (avregistrerat nummer) 24 januari 1910 - 25 maj 1929

Anders Mårtensson född den 29 mars 1870 i Frenninge och kom till Hårderup nr 6 1920 från Starrarps Ora där han arbetade hos sin bror Jöns Mårtensson. Anders var frånskild från Hanna Andersson enligt Domkapitlets brev den 13 juli 1914. Anders är senare bosatt på Vallarum nr 14 och han avlider den 11 maj 1945.

1925 den 25 januari det att lantbrukaren Anders Mårtensson i Hårderupshult till …..riens sammanträde den 23 oktober 1924 instämt lantbrukaren Nils Månsson i nr 9 Vallarum med påstående om åläggande för Nils Månsson att till Anders Mårtensson avträda ett område av en å Anders Mårtenssons 1/192 mantal nr 6 Hårderup 6:10 använd väg till vars begagnande Nils Månsson påstod sig vara berättigad enligt den 21 april 1877 upprättade handling. Mårtenssons talan bifalles.

Bouppteckning efter Anders Mårtensson som avled på Vallarum nr 14 den 11 maj 1945.

Den 19 maj 1945 förrättades bouppteckning efter före detta hemmansägaren på Vallarum nr 14 Anders Mårtensson som född 1870 och avled den 11 maj 1945 och efter sig lämnade såsom dödsbodelägare i äktenskap med frånskilda hustrun Hanna Andersson födda:
dottern Ester, gift år 1932 med arbetaren Bror Sjölin, Dalby nr 59.
I bouppteckningen upptogs fastigheten Vallarum 14:38 som den avlidne förvärvat enligt lagfartsbevis den 24 juli 1940 och upptages till taxeringsvärdet på 2 000 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 3 781 kr och det fanns skulder på 1 640 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 140 kr.