Anders Mårtensson och Karna Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 mars 1887 - 27 mars 1923

Anders Mårtensson född den 25 februari 1857 i Hårderup och son till den tidigare ägaren och gifter sig den 30 juli 1887 med Karna Andersson född 26 december 1858 i Fränninge. Karna flyttade till Hårderup 8:3 den 30 juli 1887 ifrån Fränninge nr 20 som var hennes föräldragård. Anders tar över gården 1887 som Åbo och brukar den fram till 1923 då man flyttar till Fränninge nr 26 och blir husägare. Dom får tillsammans tre barn. Karna avlider i Fränninge nr 26 den 27 april 1936. Sedan flyttar Anders tillbaka till Hårderup nr 8 där han avlider den 18 juli 1938.

Bouppteckning efter Karna Andersson som avled i Fränninge nr 26 den 27 april 1936.

Den 27 juli 1936 förrättades bouppteckning efter hustrun Karna Mårtensson från Fränninge nr 26, som född 1858 och i äktenskap 1887 förenad med efterlevande maken Anders Mårtensson avled den 27april 1936. Som sterbhusdelägare var änklingen samt gemensamma barn föds under äktenskapet:
dottern Elida, gift 1918 med hemmansägaren Gottfrid Nilsson i Rugerup, Önneköp
sonen hemmnsägaren Emil Andersson i Hårderup, gift med Ida Andersson.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 13/50 litt B av gatehuset nr 26 Fränninge som makarna gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis den 10 juli 1926 och upptogs till taxeringsvärdet 1 500 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet var 5 615 kr och dom skulder som fanns var begravningskostnader på 410 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 5 205 kr.

Bouppteckning efter Anders Mårtensson som avled på Fränninge nr 26 den 18 juli 1938.

Den 13 oktober 1938 förrättades bouppteckning efter före detta hemmansägaren, änklingen Anders Mårtensson från Hårderup nr 8, som född 1857 avled den 10 juli 1938 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare barnen:
dottern Elida, gift 1918 med hemmansägaren Gottfrid Nilsson i Rugerup, Önneköp
sonen hemmansägaren Emil Andersson i Hårderup, gift 1926 med Ida Andersson.
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 2 743 kr och dom enda skulderna var begravningskostnaderna på 500 kr, vilket ger en behållning på 2 243 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Elidafödd 1 augusti 1888 i Hårderup. Elida Nilsson, född Andersson flyttar till Långaröd den 19 juni 1918. Elida gifter sig den 15 juni 1918 med Gottfrid August Nilsson som var född den 13 maj 1886 i Långaröd. Familjen är folkbokförd i Långaröd och bodde 1970 i Rugerup 1, postl 215 i Önneköp. Gottfrid August avlider den 9 april 1972 och Elida avlider den 6 maj 1974.
Oloffödd den 17 maj 1890 i Hårderup. Avlider den 24 juni 1904 i ”hjärnfeber”.
Emilfödd 24 januari 1893 i Hårderup. Tar över föräldragården 1923 som ny Åbo.