Välj en sida

Anders Mårtensson och Elna Johansson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:9 (avregistrerat nummer) 30 december 1873 - 5 augusti 1882
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 1852 -
Starrarp 3:4 (avregistrerat nummer) 30 december 1873 - 5 augusti 1882
Hårderup 1:10 – 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 mars 1913 – 26 april 1922

Anders Mårtensson född den 2 juni 1848 i Fränninge nr 28 och han var son till åbon Mårten Olsson och hans hustru Anna Olsdotter. Anders bor kvar på föräldragården fram till 1872 då han flyttar till Starrarp nr 3. Anders är åbo på gården i Starrarp och den 6 juni 1873 gifter han sig med Elna Johansson ifrån Hörby. Elna kom till Starrarp den 16 april 1873. Elna var född den 7 februari 1849 i Hörby och hon var dotter till hemmansägaren Johan Nilsson och hans hustru Anna Olsdotter i Köinge nr 14 i Hörby. Den 10 november 1881 flyttar Anders med familj till Buus 1&3 i Långaröd där Anders blir åbo på en gård som omfattar 5/24 mantal. Här brukar man gården fram till 1914 då Anders flyttar till Hårderup nr 1. Elna bor kvar i Långaröd fram till 1920 då även hon flyttar till Hårderup. Elna lever i Hårderup fram till 1 januari 1922 då hon avlider av ålderdomssvaghet och begrovs den 8 januari 1922 i Fränninge. Anders avlider den 6 november 1923, även han av ålderdomssvaghet, och han begrovs den 11 november 1923 i Fränninge.

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1922, sid 1

Bouppteckning för Elna Mårtensson som avled den 1 januari 1922 och det framgår av bouppteckningen att sterbhusdelägare var maken Anders Mårtensson och deras dotter Anna. Annas bröder Johan  hade avlidit tidigare och Nils hade rest till Amerika och var skriven som obefintlig.

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1922, sid 2

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1922, sid 3

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1922, sid 4

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1922, sid 5

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1924, sid 1

Bouppteckning är efter Anders Mårtensson som hade avlidit 6 november 1923 och som visar att dotter Anna är ensam sterbhusdelägare.

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1924, sid 2

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1924, sid 3

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1924, sid 4

Källa: Färs Härads domböcker över bouppteckningar 1924, sid 5

Barn

NamnBeskrivning
Johanfödd 2 november 1875 i Starrarp. Johan avhänder sig sitt liv genom hängning den 27 mars 1916.
Nilsfödd 23 december 1876 i Starrarp. Nils vistades i Amerika 1899 - 1901 och skrev som obefintlig den 5 november 1901.
Annafödd 28 augusti 1888 i Långaröd. Anna flyttar till Simris där hon gifter sig med Alfred Lundfors. Anna avlider den 1 oktober 1922 i Simris 171.