Anders Mårtensson Ekstrand och Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:22 (aktuellt nummer) 6 mars 1909 - 12 december 1931
Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1925 - 1 april 1948

Anders Mårtensson Ekstrand var född den 14 oktober 1863 i Blentarp och han var gift med Anna Nilsson som var född den 1 april 1862 i Långaröd. Dom gifte sig den 14 april 1883. Familjen kom till Vallarum nr 2 från Långaröd 1899 och dom flyttade till Vallarum nr 8 1910. Anders var åbo och före detta dragon. Anders och Anna bodde kvar i Vallarum 8:9 fram tills Anders död den 15 mars 1948 och när Anna avled avled den 15 juli 1948.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 5,5 hektar varav 0,5 hektar var åkermark och 2,8 hektar var skogsmark.

 

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Anders Mårtensson Ekstrand som avled på Vallarum nr 8 den 15 mars 1948.

Bouppteckning efter Anna Nilsson som avled på Vallarum nr 8 den 15 juli 1948.

Barn

NamnBeskrivning
Hildafödd den 28 juli 1885 i Långaröd. Hilda gifte sig med skräddaren Nils Martin Nilsson som var född den 11 april 1885 i Starrarps Ora. Paret skiljer sig den 19 augusti 1935. Nils Martin avlider den 24 febrari 1965 i Malmö. Hilda gifter om sig den 22 mars 1936 med Per Nilsson Bladh som var född den 12 november 1878 i Tolånga. Familjen var bosatt på Erik Dahlbergsgatan 2 i Lund. Per avlider den 18 mars 1946 och Hilda avlider den 25 juni 1971 i Lund.
Maria född den 2 september 1887 i Långaröd. Maria Olsson gifter sig den 27 oktober 1915 med Nils Teodor Olsson som var född den 10 september 1889 i Gudmundtorp. Familjen är bosatt på Sallerupsvägen 26 C i Malmö och där Nils Teodor avlider den 28 juli 1969 och Maria avlider den 17 april 1974.
Emil Edvardfödd den 4 juli 1890 i Långaröd. Emil Edvard gifter sig den 30 mars 1918 med Elin Ekstrand född den 14 mars 1891 i Fränninge. Familjen är bosatt på Sallerupsvägen 26 A i Malmö och där Elin avlider den 27 oktober 1975 och där Emil Edvard avlider den 17 april 1976.
Anton Vilhelm född den 19 april 1894 i Vallarum. Anton Vilhelm Ekstran var arbetare och han gifte sig den 24 februari 1922 med Anna Maria Andersson född den 5 december 1899 i Andrarum. Familjen är långt senare bosatt i pensionärsbostaden i Önneköp i Långaröd och där Anna Maria avlider den 4 december 1970 och där Anton Vilhelm avlider den 30 oktober 1978.
Oskar Gottholdfödd den 20 januari 1897 i Vallarum. Oskar Gotthold Ekstrand gifter sig den 28 februari 1931 med Maria Ekstrand som var född den 4 juni 1904 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt på Dalby nr 36 och där Maria avlider den 21 maj 1985. Senare är Oskar Gotthold bosatt på Hällestadsvägen 8 i Dalby och där han avlider den 2 augusti 1990.
Einar Ossianfödd den 13 mars 1900 i Vallarum. Einar Ossian Ekstrand gifter sig den Johanna Ekstrand, född Larsson den 21 juli 1900 i Starrarps Ora. Einar Ossian var arbetare och familjen var bosatt i Puus nr 1 och här avlider Johanna den 4 juli 1945 på Hörby lasarett utav cancer. Einar Ossian bor kvar i Puus och han avlider den 23 juni 1975.
Judith Antonia Frideborgfödd den 20 oktober 1904 i Vallarum. Judith Antonia Frideborg Persson gifte sig den 18 november 1939 med Anders Vallentin Persson som var född den 14 februari 1903 i Puus. Familjen var bosatt i Hörby och 1983 var dom bosatta på Kvarngatan 26, Lundgården och där Anders Vallentin avlider den 17 juni 1983. Senare är Judith Antonia Frideborg bosatt på Lågedammsgatan 22 B i Hörby och där hon avlider den 22 juli 1998.