Anders Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:8 (avregistrerat nummer) 22 november 1930 - 6 mars 1940

Se Anders Månsson och Elna Andersdotter