Anders Lennart Jönsson och Svea Jönsson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:16 (aktuellt nummer) 12 april 1935 - 5 juni 1973
Molleröd 1:4 Nyhem (aktuellt nummer) 12 april 1935 - 5 juni 1973

Anders Lennart Jönsson var född den 29 oktober 1909 i Västra Vram och han var son till fabrikör Anders Jönsson och hans hustru Maria Nilsson. Anders kom till Molleröd 1935 från Västra Vram, Tollarp 53 – 54 tillsammans med sina föräldrar samtidigt som den tidigare ägaren August Martin Wilhelm Andersson flyttar till Tollarp 53 – 54, i Västra Vram. Gården i Molleröd står på och brukas av Anders Lennart Jönsson. Han gifter sig den 23 juni 1942 med Svea Jönsson, född Nilsson som var född den 19 augusti 1911 i Sankt Olof. Svea var dotter till åbon på Elmhult nr 5 i Sankt Olof Nils Håkansson och hans hustru Ingrid Möller. Familjen brukar gården fram till 1973 då den säljs. Familjen är senare bosatt på Tullesbovägen i Bjärsjölagård och där Anders Lennart avlider den 1 maj 1988. Svea flyttar senare till Vångavägen 7, Solkullen i Vollsjö och där hon avlider den 29 november 2008. Det kan också nämnas att Anders fader avled i Molleröd den 5 september 1937 utav hjärtförlamning och att hans moder Maria Nilsson flyttade tillbaka till Tollarp och bosatte sig på Tollarp 67:1 och där hon avled den 30 oktober 1952.

Barn

NamnBeskrivning
Sven Andersfödd 1946
Ingridfödd 1951