Anders Larsson och Hanna Jeppasdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 C (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 mars 1876 - 12 januari 1895

Anders Larsson var född i Öja den 16 februari 1847 och gifte sig med Hanna Jeppasdotter den 28 februari 1874 i Sövestad. Hanna föddes i Lövestad den 30 juni 1852. Hanna var dotter till åbon i Enetorp Jeppa Nilsson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Anders och Hanna kom från Sövestad den 14 september 1874. Dom köper fastigheten den 27 mars 1876. Familjen bor kvar i Hårderup nr 1 och där Anders avlider den 19 april 1905 utav kvävning. Enligt dödsboken: “Avhänt sig livet medelst hängning under sinnesförvirring”. Hanna flyttade till Hårderup nr 8 1908 och 1910 vidare till Fränninge nr 12 för att sedan flytta in hos sin son Nils Andersson Linder på Fränninge nr 14. Hanna avlider den 20 januari 1921.

Barn

NamnBeskrivning
Jönsfödd 29 juni 1874 i Hårderup. Jöns flyttade 1895 till Starrarp nr 10 för att arbeta som dräng. Jöns Andersson gifte sig den 27 mars 1897 i Fränninge med Elna Andersson, född Nilsson den 1 oktober 1866 i Lövestad. Familjen var bosatt i Starrarp nr 8. Elna är senare bosatt på Fränninge nr 27, ålderdomshemmet och hon avlider den 12 maj 1942 utav hjärnblödning. Jöns bor kvar på Starrarp nr 8 och han avlider den 14 oktober 1964.
Johannafödd 23 mars 1880 i Hårderup. Johanna flyttar 1895 till Hårderup nr 2 för att arbeta som piga och flyttar 1905 till Ystad. Johanna Henriksson gifte sig den 1 augusti 1908 med arbetaren på Hårderup nr 8 Edvard Henriksson som var född den 2 maj 1881 i Tryde. Familjen är senare bosatt på Vollsjö nr 31:16 och där Edvard avlider den 9 september 1949. Johanna flyttar långt senare till pensionärshemmet i Vollsjö och där hon avlider den 17 oktober 1971.
Larsfödd 27 juli 1882 i Hårderup. Lars flyttar 1898 till Hårderup nr 6 för att arbeta som dräng/arbetare. Lars Andersson gifter sig den 1 december 1905 med Anna Andersson som var född den 23 oktober 1882 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt på Fränninge nr 12 och där Anna avlider den 5 oktober 1973. Lars avlider också i Fränninge nr 12 och han avlider den 26 april 1975.
Johanfödd 22 april 1885 i Hårderup. Johan Andersson avlider den 12 februari 1889.
Christinafödd 27 september 1886 i Hårderup. Christina Andersdotter avlider 15 november 1886.
Nilsfödd 1 december 1888 i Hårderup. Nils Andersson flyttar till Hårderup 2 för att arbeta som dräng 1905. Han flyttar till Ystad 1908 och kallar sig Nils Nils Andersson Linder. Nils gifter sig och han blir änkling den 6 oktober 1960. Han är bosatt på Nikolaigatan 3 i Malmö och han avlider den 15 december 1981.
Johanfödd den 23 oktober 1890 i Hårderup. Johan Andersson avlider 10 maj 1906 utav tuberculos.
Frigottfödd den 12 april 1895 i Hårderup. Frigott Andersson avlider den 26 november 1898.