Anders Larsson och Anna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 april 1878 – 5 september 1896

Åbo Anders Larsson född den 21 juni 1842 i Hörröd var gift med Anna Persdotter född den 14 maj 1834 i Lövestad. Familjen kom från Lövestad den 30 oktober 1877. Anders var son till husmannen på nr 7 Hörröds by Lasse Jönsson och hans hustru Hanna Andersdotter. Anders avlider den 14 januari 1890 i Hårderup nr 6, och Anna avlider den 11 mars 1895 också i Hårderup nr 6.

Bouppteckning efter Anders Larsson som avled på Hårderup nr 6 den 14 januari 1890.

Den 14 februari 1890 förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Anders Larsson på Hårderup nr 6 som avlidit den 14 januari 1890 och har efter sig lämnat såsom sterbhusdelägare hustrun Anna Persotter samt under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Sven, myndig
sonen Per född den 19 september 1874
dottern Hanna, född den 25 septembe 1871
I bouppteckningen upptogs fastigheten Hårderup nr 6, 15/768 mantal som makarna gemensamt under äktenskapet förvärvat med lagfartsbevis den 6 maj 1878 till taxeringsvärdet på 1 500 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 1 743 kr och det fanns skulder på 1 612 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 131 kr.

Bouppteckning efter Anna Persdotter som avled på Hårderup nr 6 den 11 mars 1895.

Den 22 mars 1895 förrättades bouppteckning efter avlidne änkan Anna Persdotter på Hårderup nr 6 som avled den 11 mars 1895 och efter sig lämnade såsom dödsbodelägare barnen:
sonen Sven
sonen Per
dottern Hanna
samt oäkta dottern Boel Larsdotter, gift med åboen Nils Hansson i Skumparp
I bouppteckningen upptogs fastigheten Hårderup nr 6, 15/768 mantal till taxeringsvärdet på 1 500 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 1 844 kr och det fanns skulder på 1 753 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 90 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Svenfödd 28 november 1867 i Lövestad. Flyttar till Hårderup nr 2 den 11 november 1885 för att arbeta som dräng. Sven gifter sig den 25 oktober 1890 med Hanna Andersson född i Öved den 26 juni 1855. Sven avlider den 3 februari 1943 i Fränninge 27, ålderdomshemmet och Hanna avlider i Fränninge 27:18, ålderdomshemmet den 27 augusti 1950.
Ingerfödd 29 april 1869 i Lövestad. Avlider den 11 december 1878.
Hannafödd 25 september 1871 i Lövestad. fick en son, Anton den 26 mars 1894. Anton avlider den 23 augusti 1894. Flyttar till Skumparp 1896 för att arbeta som piga. Hanna Andersson gifter sig den 26 april 1901 och får efternamnet Ahlberg. Hon gifter sig med Johan Hansson Ahlberg född den 7 juli 1866 i Fränninge. Familjen är folkbokförd i Lunds domkyrkoförsamling i Kulturen nr 15 där Johan avlider den 15 april 1939. Senare flyttar Hanna till Källan nr 14 i Lunds domkyrkoförsamling där hon avlider den 29 januari 1957.
Perfödd 19 september 1874 i Lövestad. Flyttar till Hårderup nr 2 1891 för att arbeta som dräng. Per Andersson arbetade som dräng och han avled på Hårderup nr 6 den 10 maj 1895.