Anders Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 23 december 1891 - 27 september 1915
Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 mars 1881 - 30 mars 1881