Välj en sida

Anders Hansson och Elna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 2 mars 1920 - 23 februari 1929
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 mars 1919 - 2 mars 1920
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 29 augusti 1931 - 7 juli 1944
Hårderup 1:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 29 augusti 1931 - 7 juli 1944

Anders Hansson var född den 30 januari 1865 i Sövde och han var son till husmannen Hans Nilsson och hans hustru Elsa Persdotter. Anders gifter sig den 23 augusti 1890 med Elna Nilsson som var född den 6 december 1866 i Sövde. Familjen bodde på Hårderup 1 fram till 1944 då Anders avled den 29 juni 1944. Elna flyttar till Västra Alstad den 28 april 1944 och där hon avlider den 15 november 1956.

Källa: Färs Härads dombok över bouppteckningar för 1944, sid 1

Bouppteckning efter Anders Hansson som avled den 29 juni 1944.

Källa: Färs Härads dombok över bouppteckningar för 1944, sid 2

Källa: Färs Härads dombok över bouppteckningar för 1944, sid 3