Anders Hansson och Else Isaksdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 3 november 1916 - 3 november 1916
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 maj 1892 - 17 mars 1919

Anders Hansson föddes den 4 augusti och döptes den 9 augusti 1857 i Hårderup nr 9, Fränninge. Anders var son till husmannen Hans Svensson och hans hustru Kjersti Olsdotter. Anders gifter sig den 18 februari 1882 i Fränninge. Anders var vid tiden för giftemålet dräng på nr 2 i Starrarp och Else Isaksdotter kom från nr 29 i Frenninge. Else Isaksdotter föddes den 18 november 1859 i Andrarum. Familjen kom ifrån Fränninge nr 18 den 10 november 1884. Else avlider den 23 december 1918 i Hårderup nr 4, Fränninge och begravs den 1 januari 1919. Else avled utav “spanska sjukan”. 1920 flyttar Anders Hansson till Starrarp nr 2. Anders avlider den 28 mars 1942. Både Anders och Else ligger begravda på Fränninge kyrkogård, gravnummer FR 9 74, 75, 76 Del 9.

Bouppteckning efter Else Isaksdotter som avled i Hårderupnr 4 den 23 december 1918.

Den 17 mars 1919 förrättades bouppteckning efter Anders Hanssons på Hårderup nr 4 hustru Elsa Isaksdotter som avled den 23 december 1918 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Anders Hansson samt barnen:
dottern Johanna gift med åboen Nils Anton Nilsson på Hårderup nr 4
sonen Nils Andersson nr 10 Oderup
sonen Olof Andersson nr 4 Hårderup
sonen Carl Andersson nr 4 Hårderup
sonen Elof Andersson nr 4 Hårderup
sonen Edvin Andersson nr 4 Hårderup
sonen Alfred Andersson född den 16 maj 1900
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/36 mantal Hårderup nr 4 som makarna gemensamt förvärvat till taxeringsvärdet på 6 000 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 9 807 kr och det fanns inga skulder.

Bouppteckning efter Anders Hansson som avled på Starrarp nr 2 den 28 mars 1942.

Den 16 april 1942 förrättades bouppteckning efter före detta lantbrukaren, änklingen Anders Hansson på Starrarp nr 2, född 1857 avled den 27 mars 1942 och efterlämnade såsom dödsbodelägare dottern fru Johanna Nilsson Hårderup
sonen Nils Andersson, Söderto
sonen Olof Andersson Hårderup
sonen Carl Andersson Hårderup
sonen Elof Andersson, Söderto
sonen Edvin Andersson Hjärås
sonen Alfred Andersson, Vallarum
Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 9 433 kr och skulder uppgick till 663 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 8 770 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 18 maj och döpt den 21 juni 1882 i Fränninge. Avlider den 28 oktober och begravs den 5 november 1885 i Hårderup nr 4, Fränninge. Dödsorsaken är ej angiven.
Johannafödd 7 mars och döpt 15 mars 1885 i Hårderup. Flyttar till annan adress på Hårderup nr 4 och gifter sig den 25 maj 1912 med åbon Nils Anton Nilsson född i Vollsjö den 8 mars 1885. Familjen är folkbokförd i Lund i Allhelgonaförsamlingen, Väpplingevägen 26 där Johanna Nilsson, född Andersson avlider den 23 mars 1968. Nils Anton flyttar till van Durens väg 16 och han avlider den 12 november 1968.
Nilsfödd 9 april och döpt den 9 maj 1888 i Hårderup. Flyttar till Hårderup nr 2 1903 för att arbeta som dräng. Flyttar tillbaka 1905 för att 1908 flytta till Ystad och 1911 till Pauli församling i Malmö. Nils Andersson gifter sig den 24 mars 1913 med Hedvig Eleonora Andersson född den 13 oktober 1881 i Stockaryd i Jönköpings län. Familjen är folkbokförd på Norregatan 47 i Eslöv och Hedvig Eleonora avlider den 3 september 1962. Nils flyttar senare till Bergavägen 5 A i Eslöv och han avlider den 22 maj 1969.
Oloffödd 30 juli och döpt den 19 augusti 1890 i Hårderup. Är skriven som åbo och 1917 flyttar Jenny Persson in och hon föder ett barn den 12 december 1917 som Olof erkänner sig vara far till. Jenny flyttar tillbaka till föräldragården på Fränninge nr 2. Olof flyttar 1919 till annan adress på Hårderup nr 4 där han gifter sig med Anna Maria Charlotta Engström den 24 oktober 1919. Anna Maria Charlotta är född den 18 april 1896 i Östraby. Familjen är folkbokförd i Löberöd på Högseröd nr 5 och där Olof avlider den 23 oktober 1975. Anna Maria Charlotta flyttar till Storgatan nr 29A i Löberöd och hon avlider den 5 augusti 1988 i en ålder på 92 år.
Carlfödd 18 augusti och döpt den 27 augusti 1892 i Hårderup. Flyttar till Hårderup nr 2 1911 för att arbeta som dräng. Flyttar 25 oktober 1912 vidare till Kävlinge. Den 10 april gifter sig Carl Andersson med Gerda Nathalia Andersson född den 10 juli 1899 i Fränninge. Familjen är folkbokförd på Vångavägen nr 8 i Vollsjö. Carl avlider den 18 februari 1984 i Vollsjö och Gerda Nathalia avlider den 18 februari 2001.
Eloffödd 14 januari 1895 i Fränninge. Flyttar till Hårderup nr 2 1912 för att arbeta som dräng och flyttar åter 1915. Flytta till Lövestad den 18 november 1916 och till Lyby den 22 april 1926. Den 9 april 1926 hade Elof Andersson gift sig med Ester Olivia Nilsson född den 10 maj 1906 i Vollsjö och hon var hemmadotter på Vollsjö station. Familjen var senare folkbokförda på Osby 20:3 i Hörby och Ester Olivia avlider den 30 december 1964. Senare flyttar Elof till Osbyholms pensionärshem och han avlider den 3 januari 1983.
Martin Edvinfödd 4 juni 1897 i Hårderup. Till Hårderup nr 2 för att arbeta som dräng och flyttar vidare till Ö Tommarp 12 november 1920. Martin Edvin Andersson gifter sig den 23 mars 1921 med Ida Elvira Andersson född den 24 december 1894 i Östraby. Familjen var bosatt på Östraby nr 11 och Ida Elvira avlider den 9 oktober 1982 och Martin Edvin avlider den 24 september 1987.
Emil Alfredfödd 16 maj 1900 i Hårderup. Flyttar till Hårderup nr 2 för att arbeta som dräng och flyttar 1919 till Starrarp nr 8, där han är skriven som arbetare. Emil Alfred Andersson gifter sig den 5 december 1925 med Ingeborg Beata Andersson född den 20 oktober 1902 i Fränninge. Familjen var folkbokförd i Vollsjö 2:6 och där Ingeborg Beata avlider den 9 december 1949. Senare flyttar Emil Alfred till Sjöbo nr 1 i Södra Åsum och han avlider den 27 juli 1986.