Välj en sida

Anders Evald Håkansson och Annie Viola Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 14:40 (avregistrerat nummer) 19 mars 1949 - 18 april 1975
Fränninge 14:4 (avregistrerat nummer) 19 mars 1949 -