Anders Eriksson och Anna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) 4 oktober 1891 - 29 januari 1897

Anders Eriksson föddes den 12 november 1819 i Starrarp och han var son till piga Ingar Pehrsdotter. Anders gifte sig den 6 juli 1889 med Anna Persson som föddes den 18 november 1852 i Öved. Anna var dotter till husmannen Pehr Persson och hans hustru Kerstin Christoffersdotter på Öved nr 1. När dom gifte sig var Anders husägare i Bjälkhult och Anna arbetade som piga hos honom. När familjen flyttade till Starrarps Ora kom dom ifrån Bjälkhult. Det är värt att notera att när dom flyttade till Starrarps Ora 1891 var Anders 72 år gammal och Anna var 39 år gammal. Anders avlider i Starrarps Ora den 20 november 1897. Anna gifter om sig och är bosatt i Farhult nr 1 i Långaröd och där hon avlider den 22 februari 1937.

Barn

NamnBeskrivning
Augustfödd den 14 juli 1885 i Bjälkhult. August flyttade till Lilla Harrie den 28 november 1902.
Gottfridfödd den 30 maj 1889 i Starrarps Ora. Gottfrid Andersson förblev ogift hela livet och han var bosatt i Önneköp 4, postl 32 i Långaröd. Han avlider den 11 februari 1973.
Carl Juliusfödd den 16 juni 1893 i Starrarps Ora. Karl Julius Olin gifte sig den 15 december 1917 med Anna Olin. Familjen bodde på Nygatan 7 i Hörby och här avlider Carl Julius den 14 oktober 1975. Senare är Anna bosatt på Lundegården i Hörby och där hon avlider den 28 september 1980.