Anders Christiansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:32 (aktuellt nummer) 9 september 1905 - 26 mars 1909
Vallarum 9:8 (avregistrerat nummer) 1854 -