Anders Carlsson och Hanna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp Gamla smedja 20 november 1868 - 7 november 1888
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 26 februari 1889 - 11 september 1894
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 26 februari 1889 - 11 september 1894
Skumparp 1:13 (aktuellt nummer) 1865 -1870

Anders Carlsson född den 20 november 1832 i Söfde. Anders var smedgesäll och kom från Klinta. Flyttade den 20 november 1867. Anders Carlsson gifter sig den 16 december 1871 med Hanna Nilsson som var född den 21 oktober 1842 i Mellby. Familjen kom till Vallarum närmast ifrån Starrarp nr 10. Familjen bor kvar i Vallarum nr 9 och där avlider Anders den 24 mars 1893 och Hanna bor kvar fram till sin död den 27 oktober 1918.

Bouppteckning efter Anders Carlsson avlider på Vallarum nr 9 den 24 mars 1893.

Barn

NamnBeskrivning
Maria Christinafödd den 20 mars 1875 i Starrarp nr 10. Maria Christina Nilsson född Carlsson gifter sig den 10 september 1898 med Anders Nilsson som var född den 4 februari 1857 i Andrarum. Faniljen är bosatt i Molleröd 1:8 och där Anders avlider den 6 december 1924 utav åderförkalkning. Maria Christina avlider den 19 augusti 1966 i Molleröd.