Anders Berg Nilsson och Ingrid Nilsson, född Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:3 (avregistrerat nummer) 21 mars 1910 - 27 februari 1932

Anders Berg Nilsson var född den 29 november 1866 i Vollsjö och han var son till Nils Nilsson och hans hustru Ingar Nilsdotter. Dom var bosatta på Säteriet. Den 16 april 1904 gifter sig Anders i Liverpool i England med Ingrid Persson född den 20 oktober 1871 i Fränninge. Ingrid var dotter till åbon i Skumparp Pehr Hansson och hans hustru Elna Bengtsdotter. Familjen kom från Amerika den 16 november 1910. Dom hade vistats i Amerika 1891 – 1903 och 1904 – 1910. Anders reste åter till Amerika den 27 november 1920 och kom tillbaka 1921. Anders avlider i Bjälkhult den 2 december 1931 och Ingrid avlider den 28 januari 1959, också i Bjälkhult.

Bouppteckning efter Anders Berg Nilsson som avled i Bjälkhult den 2 december 1931.

Bouppteckning efter Ingrid Nilsson, född Persson som avled i Bjälkhult den 28 januari 1959.

Barn

NamnBeskrivning
Olga Selmafödd den 5 januari 1905 i Amerika. Olga selma Åkesson, född Nilsson gifter sig den 20 april 1926 med Nils Tage Åkesson i Rönås. Familjen flyttar till Östra Kärrstorp den 27 maj 1926. Dom får också en dotter Anna Signe född den 16 maj 1926. Familjen är senare bosatt i Bjälkhult och där Nils Tage avlider den 3 november 1973 och Olga Selma avlider den 13 september 1975.