Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:26 (avregistrerat nummer) 26 september 1901 - 27 september 1901
Hårderup 6:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 december 1870 – 2 december 1889
Hårderup 6:6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 december 1870 - 6 december 1889
Hårderup 6:5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 december 1870 - 6 december 1889
Hårderup 6:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1865 – 1873
Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 november 1887 - 4 april 1900

Anders Bengtsson föddes den 22 juni och döptes den 24 juni 1838 i Hårderup nr 2, Fränninge. Anders var son till Åbon på Nr 2 Hårderup Bengt Nilsson och hans hustru Anna Olsdotter. Anders gifte sig den 15 juni 1866 med Elna Nilsdotter, åbodotter från Hårderup nr 6. Elna född i Hårderup nr 6, Fränninge den 26 december 1840 och döptes den 1 januari 1841. Elna var dotter till Nils Persson som var född i Skumparp den 20 maj 1805 och han avled i Hårderup den 25 maj 1851 och hans hustru Karna Mårtensdoter som föddes den 23 september 1811 och avled den 13 maj 1876. Familjen flyttade till Hårderup 4:4 den 10 november 1886 från Hårderup Nr 6. Anders Bengtsson avlider den 19 februari och begravs den 27 februari 1909. Dödsorsak var en leversjukdom. Elna Bengtsson, f. Nilsdotter avlider den 20 juli och begravs den 26 juli 1930. Sonen Bengt tar över föräldragården den 4 april 1900.

Bouppteckning efter Anders Bengtsson som avled den 19 februari 1909.

Den 17 maj 1909 förrättades bouppteckningen efter den avlidne före detta åboen Anders Bengtsson på Hårderup nr 4 som avled den 19 februari 1909 och som efterlämnade hustrun, änkan Elna Nilsdotter och deras under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen åboen Bengt Andersson, på Hårderup nr 4
dottern Kersti Andersdotter på Hårderup nr 4
Dom totala tillgångarna uppgick till 1 897 kr samt att skulderna uppgick till 639 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1 258 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Bengtfödd 24 april och döptes den 28 april 1867 i Hårderup nr 6. Bengt Andersson förblev ogift och var folkbokförd på Hårderup 4. Han tar över föräldragården 1900 och driver den fram till 1929 då han säljer den. Bengt avlider den 22 maj 1945 i Hårderup.
Kerstifödd 19 maj och döpt den 26 maj 1870 i Hårderup nr 6. Kersti Andersson var ogift hela livet och bodde på Hårderup nr 4. Kersti avlider den 1 oktober 1944 i Hårderup.
Nilsfödd den 19 juli och döpt den 25 juli 1875 i Hårderup nr 6. Nils avlider den 26 juli och begravs den 1 augusti 1875 i Hårderup. Dödsorsak okänd.