Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:32 (aktuellt nummer) 24 april 1863 - 30 juli 1898
Vallarum 8:3 (avregistrerat nummer) 24 april 1863 - 30 juli 1898

Anders Bengtsson var född den 14 mars 1834 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Bengt Erlandsson och hans hustru Karna Andersdotter. Anders gifter sig den 26 september 1863 med Elna Nilsdotter som var född den 22 april 1841 i Fränninge. Elna var dotter till åbon på Fränninge nr 14 Nils Nilsson och hans hustru Kjerstina Olsdotter. Familjen är bosatt på Vallarum 8:3 och här avlider Elna den 5 oktober 1895 Anders bor kvar i Vallarum nr 8 och han avlider den 27 december 1901 utav kräfta.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled på Vallarum nr 8 den 5 oktober 1895.

Bouppteckning efter Anders Bengtsson som avled på Vallarum nr 8 den 27 december 1901.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 5 april 1864 i Vallarum. Nils arbetar som dräng på Starrarp nr 10 och i Södra Åsum men återvänder 1893 till föräldragården för att ta över efter föräldrarna.
Bengtfödd den 4 januari 1866 i Vallarum. Bengt var runt på olika gårdar i Hörby och Fränninge för att arbeta som dräng. Står skriven som arbetare och han gifter sig den 18 december 1908 med Hanna Jönsson som var född den 1 maj 1874 i Fränninge. Familjen var bosatt på Fränninge nr 18 och där Hanna avlider den 28 juni 1934 och där Bengt avlider den 24 mars 1942.
Karnafödd den 26 januari 1868 i Vallarum. Karna flyttade till Starrarp nr 9 för att arbeta som piga. Karna Mårtensson gifte sig den 23 december 1899 med Jöns Mårtensson som var född den 17 september 1867 i Starrarps Ora. Familjen var bosatt i Hårderup 4:11 och där Jöns avlider den 26 januari 1947 och där Karna avlider den 21 oktober 1951.
Annafödd den 26 oktober 1870 i Vallarum. Anna var på olika gårdar i Fränninge och Starrarp för att arbeta som piga. Anna Nilsson gifter sig den 7 december 1894 med Ola Nilsson som var född den 30 maj 1861 i Fränninge nr 6. Dom är bosatta i Fränninge nr 2:22 och Ola avlider den 18 augusti 1941 och där Anna avlider den 20 september 1952.
Oloffödd den 23 oktober 1872 i Vallarum. Olof Andersson gifte sig den 27 september 1901 med Kristina Andersson, född Håkansson den 6 januari 1879 i Tolånga. Familjen var bosatt i Vollsjö nr 23:35 och där Olof avlider den 23 januari 1948. Senare är Kristina bosatt i kvarteret Lärkan nr 3 i Vollsjö och där hon avlider den 3 september 1970.
Johannesfödd den 11 augusti 1875 i Vallarum. Johannes avlider den 30 juli 1878.
Andersfödd den 18 juni 1878 i Vallarum. Anders avlider den 18 juni 1878.