Anders Andersson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 11 juli 1908 - 4 februari 1914