Anders Andersson och Maja Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:47 (aktuellt nummer) 29 januari 1947 - 4 augusti 1949