Anders Andersson och Karna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 februari 1872 - 12 oktober 1883

Anders Andersson var född den 18 juli 1846 i Östra Kärrstorp och han var son till Anders Persson och hans hustru Kjersti Nilsdotter i Ellestorp nr 1. Anders gifter sig den 27 oktober 1871 med Karna Nilsdotter som föddes i Östra Kärrstorp den 14 juni 1847. Karna var dotter till torparen Nils Jönsson och hans hustru Elna Bengtsdotter på Berrstorp nr 6 i Östra Kärrstorp. Familjen flyttade till Hårderup 1871. Anders Andersson avlider den 30 augusti 1882 i Hårderup och hans hustru Karna Nilsdotter avlider drygt en månad senare den 8 oktober 1882. Barnen flyttar till Östra Kärrstorp den 27 november 1882.

Bouppteckning efter Anders Andersson som avled på Hårderup nr 1 den 30 augusti 1883 och för hans hustru Karna Nilsdotter som avled på Hårderup nr 1 den 8 oktober 1882.

Den 16 oktober 1882 förrättades bouppteckning efter åboen Anders Andersson och hans hustru Karna Nilsdotter på Hårderup nr 1 och som avled den 30 augusti 1882 och den 8 oktober 1882. Anders och Karna efterlämnar följande arvingar:
sonen Alfred född 16 november 1875
dottern Anna född den 15 september 1872
Christina född den 26 februari 1880
Annete född den 26 september 1882
Fastigheten Hårderup 1 55/1152 mantal upptages i bouppteckningen till taxeringsvärdet på 4 200 kr och tillsammans med lösöret uppgår tillgångarna till 5 627 kr och med 2 260 kr i skulder så är behållningen i dödsboet 3 367 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 15 september 1872 i Hårderup. Anna Göransson, född Andersson gifte sig den 18 mars 1869 med lantbrukaren Johan Göransson som var född den 17 maj 1869 i Västerstad. Familjen var bosatt i Vankiva nr 1 och han avlider utav lunginflamation den 10 mars 1939. Anna flyttar 1941 till Kärråkra nr 1 i Vankiva och hon är senare bosatt på kvarteret Stensättaren nr 8 i Hässleholm där hon avlider den 7 december 1955.
Nilsfödd 5 januari 1874 i Hårderup. Nils Andersson avled den 17 oktober 1874 i Hårderup.
Alfredfödd 16 november 1875 i Hårderup. Alfred Andersson gifte sig den 8 februari 1899 med Johanna Andersson, född Nilsson den 19 juli 1872 i Onslunda. Familjen är bosatt i Starrarp nr 3 och där Alfred avlider den 3 juni 1936 genom självmord genom drunkning. Johanna flyttar till Orås 1:12 och där hon avlider den 22 december 1959.
Nilsfödd 28 mars 1878 i Hårderup. Nils Andersson avled den 13 januari 1879 i en halssjuka.
Christinafödd 26 februari 1880 i Hårderup. Christina Persson, född Andersson gifte sig den 9 oktober 1910 med Johan Persson som var född den 12 januari 1882 i Västra Strö. Familjen var bosatt på Amiralsgatan 36 i Malmö och Johan var bryggeritjänsteman, kassör och han avled utav cancer den 7 augusti 1936. Christina flyttar senare till Almbacksgatan 17 i Malmö och hon avlider den 24 november 1958.
Annettefödd 26 september 1882 i Hårderup. Annete Falk, född Andersson gifte sig den 28 april 1906 med karl Edvard Falk som var född den 23 december 1875 i Skurup. Familjen var bosatt på Stampgatan 43 i Helsingborg och där Annette avlider den 9 mars 1949. Karl Edvard flyttar till Hantverkaregatan 20 i Helsingborg och han avlider den 17 maj 1953.